Mark 16:1

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-8 ; Лука 24:1-49 ; Йоан 20:1-23 )

1 a А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.
Copyright information for BulProtRev