Mark 16:1-8

Възкресението на Исус Христос

( Мат. 28:1-8 ; Лука 24:1-49 ; Йоан 20:1-23 )

1 a А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.

2 b И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.

3 И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? Защото беше твърде голям
16:3 Последните четири думи са преместени от края на 4-ти стих.
.

4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален.

5 d И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и много се уплашиха
16:5 От гр. удивиха.
.

6 f А той им каза: Не се плашете
16:6 От гр. дивете.
; вие търсите Исус Назарянина, Разпънатия. Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха.

7 h Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.

8 i И те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.
Copyright information for BulProtRev