Mark 16:14-18

14 a После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.

15 b И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.

16 c Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.

17 d И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

18 e змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Copyright information for BulProtRev