Mark 2:1-12

Излекуване на парализирания в Капернаум

( Мат. 9:1-8 ; Лука 5:17-26 )

1 a След известно време Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.

2 И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше Словото.

3 Дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.

4 И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

5 b А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

6 А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

7 c Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?

8 d Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?

9 e Кое е по-лесно – да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи?

10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика):

11 На тебе казвам: Стани, вдигни постелката си и си иди у дома.

12 И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.
Copyright information for BulProtRev