Mark 2:13-17

Призоваването на бирника Левий и общуването с грешници

( Мат. 9:9-13 ; Лука 5:27-32 )

13 a И Исус пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше.

14 b Като минаваше, видя Левий Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен. И той стана и отиде след Него.

15 c И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и вървяха след Него.

16 Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?

17 d А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние).
Copyright information for BulProtRev