Mark 2:18

Относно поста и съботата

( Мат. 9:14-17 , 12:1-8 ; Лука 5:33-39 , 6:1-5 )

18 a А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дойдоха и Му казаха: Защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а Твоите не постят?
Copyright information for BulProtRev