Mark 2:18-22

Относно поста и съботата

( Мат. 9:14-17 , 12:1-8 ; Лука 5:33-39 , 6:1-5 )

18 a А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дойдоха и Му казаха: Защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а Твоите не постят?

19 А Исус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Дотогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят.

20 Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им бъде отнет, и тогава, през онези дни, ще постят.

21 b Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, което трябва да запълни скъсаното , отдира от нея – новото от вехтото, и съдраното става по-грозно.

22 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете и ще се изхабят и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.
Copyright information for BulProtRev