Mark 2:23-28

23 a И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове.

24 И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?

25 b А Той им отговори: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете , които бяха с него?

26 c Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?

27 И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;

28 d така че Човешкият Син е господар и на съботата.
Copyright information for BulProtRev