Mark 5:1-20

Обхванатият от нечист дух в Гадара

( Мат. 8:28-34 ; Лука 8:26-39 )

1 a И така минаха отвъд езерото в Гадаринската страна.

2 И като слезе от лодката, в същия миг от гробищата излезе насреща Му един човек с нечист дух.

3 Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже дори с верига;

4 защото много пъти го бяха вързвали в окови и с вериги, но той беше разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти.

5 И всякога, нощем и денем, в гробищата и по хълмовете той викаше и се изпонарязваше с камъни.

6 А като видя Исус отдалеч, завтече се и Му се поклони;

7 и изкрещя със силен глас: Какво общо имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.

8 (Защото Исус му казваше: Излез от човека, душе нечисти! )

9 А Исус го попита: Как ти е името? А той Му каза: Легион ми е името; защото сме мнозина.

10 И много Му се молеше да не ги изпраща вън от страната.

11 А там, на хълма, пасеше голямо стадо свине.

12 И бесовете Му се молиха: Прати ни в свинете, за да влезем в тях.

13 Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото и се издавиха в езерото.

14 А онези, които ги пасяха, побегнаха и известиха това в града и по селата. И жителите дойдоха да видят какво е станало.

15 И като дойдоха при Исус, видяха онзи, който преди беше обладан от бесове, в когото беше легионът, да седи облечен и с ума си; и се изпълниха със страх.

16 А онези, които бяха видели, им разказваха за станалото с обладания от бесовете и за свинете.

17 b И те започнаха да Му се молят да си отиде от техните предели.

18 c И когато влизаше в лодката, този, който преди беше обладан от бесове, Му се молеше да бъде заедно с Него.

19 Той обаче не му позволи, а му каза: Иди си у дома при своите и им кажи какво е направил Господ за теб и как се смили над теб.

20 И човекът тръгна и започна да разгласява в Десетоградие какви неща направи с него Исус; и всички се чудеха.
Copyright information for BulProtRev