Matthew 1:1-17

Родословието на Исус Христос

( Лука 3:23-38 )

1 a Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам.

2 b От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му;

3 c от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам;

4 от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон;

5 от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей;

6 d а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена;

7 e от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса;

8 от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия;

9 от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия;

10 f от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия;

11 g а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон.

12 h А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел;

13 от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор;

14 от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд;

15 от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков;

16 а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос
1:16 От гр. Помазаник, или евр. Месия.
.

17 И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода.
Copyright information for BulProtRev