Matthew 10:1

Призоваване на дванадесетте ученици

( Марк 3:13-19 ; Лука 6:12-16 )

1 a И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
Copyright information for BulProtRev