Matthew 10:1-4

Призоваване на дванадесетте ученици

( Марк 3:13-19 ; Лука 6:12-16 )

1 a И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове – да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

2 b А ето имената на дванадесетте апостоли: първият – Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Зеведеев и Йоан, неговият брат;

3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

4 c Симон Ханаанец
10:4 Или: Зелот.
и Юда Искариотски, който Го предаде.
Copyright information for BulProtRev