Matthew 11:2-19

2 a А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати неколцина от учениците си да Му кажат:

3 b Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?

4 Исус им отговори: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:

5 c Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.

6 d И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.

7 e И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?

8 Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи ? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци.

9 f Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.

10 g Защото този е, за когото е писано: „Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Теб.“

11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него.

12 h А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват.

13 i Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан;

14 j и ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.

15 k Който има уши да слуша, нека слуша.

16 l А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си:

17 Свирихме ви и не играхте; жалеехме и не плакахте.

18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.

19 m Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.
Copyright information for BulProtRev