Matthew 12:1-8

Исус – Господар на съботата

( Марк 2:23-28 ; Лука 6:1-5 )

1 a По онова време, в една събота, Исус минаваше през нивите; а учениците Му, като огладняха, започнаха да късат класове и да ядат.

2 А фарисеите, като видяха това, казаха Му: Виж, Твоите ученици вършат нещо, което не е позволено да се върши в събота.

3 b А Той им каза: Не сте ли чели какво направи Давид, когато той и мъжете, които бяха с него, огладняха,

4 c как влезе в Божия дом и яде от присъствените хлябове, които не беше позволено да яде нито той, нито онези, които бяха с него, а само свещениците?

5 d Или не сте чели в закона, че в съботен ден свещениците в храма нарушават съботата и все пак не са виновни.

6 e Но, казвам ви, че тук има нещо повече от храма.

7 f Но ако знаехте какво значи писаното : „Милост искам, а не жертва“, не бихте осъдили невинните.

8 Защото Човешкият Син е Господар на съботата.
Copyright information for BulProtRev