Matthew 12:22-32

Божествената власт на Исус Христос

( Марк 3:22-27 ; Лука 11:14-23 )

22 a Тогава доведоха при Него един обладан от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият проговори и прогледна.

23 И всички множества се смаяха и казваха: Да не би Този да е Давидовият син?

24 b А фарисеите, като чуха това, казаха: Този не изгонва бесовете освен чрез началника на бесовете, Веелзевул.

25 c А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.

26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?

27 При това, ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват синовете ви? Затова те ще ви бъдат съдии.

28 d Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.

29 e Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщнината му, ако първо не го върже? Тогава ще ограби къщата му.

30 f Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.

31 g Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.

32 h И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости – нито в този свят
12:32 Или: век.
, нито в бъдещия.
Copyright information for BulProtRev