Matthew 12:46

Майката и братята на Исус Христос

( Марк 3:31-35 ; Лука 8:19-21 )

46 a Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха навън и искаха да Му говорят.
Copyright information for BulProtRev