Matthew 12:46-50

Майката и братята на Исус Христос

( Марк 3:31-35 ; Лука 8:19-21 )

46 a Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха навън и искаха да Му говорят.

47 И някой си Му каза: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят.

48 А Той отговори на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми и кои са братята Ми?

49 И като посочи с ръка към учениците Си, каза: Ето майка Ми и братята Ми!

50 b Защото който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра, и майка.
Copyright information for BulProtRev