Matthew 12:9

Изцеление в събота

( Марк 3:1-6 ; Лука 6:6-11 )

9 a И като си тръгна оттам, дойде в синагогата им.
Copyright information for BulProtRev