Matthew 12:9-14

Изцеление в събота

( Марк 3:1-6 ; Лука 6:6-11 )

9 a И като си тръгна оттам, дойде в синагогата им.

10 b Там имаше един човек с изсъхнала ръка. За да обвинят Исус, Го попитаха: Позволено ли е човек да изцелява в събота?

11 c А Той им каза: Кой от вас, ако има една овца и тя в съботен ден падне в яма, няма да я улови и извади?

12 А колко по-ценен е човек от овца! Затова е позволено да се прави добро в съботен ден.

13 Тогава каза на човека: Протегни ръката си. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.

14 d А фарисеите, като излязоха, се наговориха против Него, как да Го погубят.
Copyright information for BulProtRev