Matthew 13:12

12 a Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

Copyright information for BulProtRev