Matthew 13:24

24Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си;

Copyright information for BulProtRev