Matthew 13:3-23

3 a И им говореше много неща с притчи, като казваше: Ето, сеячът излезе да сее;

4 и като сееше, някои зърна паднаха край пътя; и птиците дойдоха и ги изкълваха.

5А други паднаха на скалисти места, където нямаше много пръст; и много скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

6а когато изгря слънцето, прегоряха и понеже нямаха корен, изсъхнаха.

7Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха.

8 b А други паднаха на добрата земя и дадоха плод – кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.

9 c Който има уши да слуша, нека слуша.

10Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?

11 d А Той им отговори: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.

12 e Защото, който има, на него ще се даде и ще има в изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

13Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; слушат, а не чуват, нито разбират.

14 f Спрямо тях се изпълнява пророчеството на Исая, което гласи: „С уши ще чувате, а никак няма да разберете;
и с очи ще гледате, а никак няма да видите.
15 g Защото сърцето на тези хора е закоравяло.
И с ушите си трудно чуват,
и очите си затвориха;
да не би да видят с очите си
и да чуят с ушите си,
и да разберат със сърцето си,
и да се обърнат,
и Аз да ги изцеля.“

16 h А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви – защото чуват.

17 i Защото, истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.

18 j А сега вие чуйте значението на притчата за сеяча.

19 k При всеки, който чуе словото на царството и не го разбира, идва лукавият и грабва посятото в сърцето му; той е посятото край пътя.

20 l А посятото на скалистите места е онзи, който чуе словото и веднага с радост го приема;

21 m корен обаче няма в себе си, а е привременен; и когато настане скръб или гонение поради словото, веднага отпада.

22 n А посятото между тръните е онзи, който чува словото; но грижите на този свят
13:22 Букв. от гръцки – епохата.
и примамката на богатството заглушават словото и той става безплоден.

23А посятото на добра земя е онзи, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася – кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

Притча за житото и плевелите

Copyright information for BulProtRev