Matthew 13:30

30 a Оставете да растат и двете заедно до жътвата; а по време на жътва ще кажа на жътварите: Съберете първо плевелите и ги вържете на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

Притча за синаповото зърно

( Марк 4:30-32 ; Лука 13:18-19 )

Copyright information for BulProtRev