Matthew 16:1-4

Исус упреква фарисеите

( Марк 8:10-12 ; Лука 12:54-56 )

1 a Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.

2 А Той им отговори: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;

3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа
16:3 От гр. лицето.
на небето, а знаменията на времената не можете!

4 c Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
Copyright information for BulProtRev