Matthew 16:21

Христос предсказва Своята смърт и възкресение

( Марк 8:31-33 ; Лука 9:22-27 )

21 a Оттогава Исус започна да открива на учениците Си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
Copyright information for BulProtRev