Matthew 19:13

Исус Христос благославя децата

( Марк 10:13-16 ; Лука 18:15-17 )

13 a Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.
Copyright information for BulProtRev