Matthew 19:13-15

Исус Христос благославя децата

( Марк 10:13-16 ; Лука 18:15-17 )

13 a Тогава доведоха при Него дечица, за да положи ръце на тях и да се помоли; а учениците ги смъмриха.

14 b А Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

15 И положи ръце на тях и замина оттам.
Copyright information for BulProtRev