Matthew 2

Поклонението на мъдреците

1 a А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим.

2 b И казаха: Къде е родилият се Юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.

3 Като чу това, цар Ирод се смути и цял Йерусалим заедно с него.

4 c Затова събра всички главни свещеници и книжници на народа и ги разпитваше къде трябва да се роди Христос.

5 А те му казаха: Във Витлеем Юдейски, защото така е писано чрез пророка: 6 d „И ти, Витлееме, земьо Юдова,
никак не си най-малък между Юдовите началства,
защото от тебе ще произлезе Вожд,
Който ще бъде пастир на Моя народ Израил.“

7 Тогава Ирод повика тайно мъдреците и внимателно разучи от тях времето, когато се е явила звездата.

8 И като ги изпрати във Витлеем, каза им: Идете, разпитайте внимателно за Детето; и като Го намерите, известете ме, за да ида и аз да Му се поклоня.

9 А те, като изслушаха царя, си тръгнаха; и, ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, където беше Детето.

10 Като видяха звездата, се зарадваха твърде много.

11 e И като влязоха в къщата, видяха Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове – злато, ливан и смирна.

12 А понеже бяха предупредени от Бога насън да не се връщат при Ирод, те си отидоха по друг път в своята страна.

13 А след като си отидоха, ето, ангел от Господа се явява насън на Йосиф и казва: Стани, вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще потърси Детето, за да Го погуби.

14 И така, той стана, взе Детето и майка Му през нощта и отиде в Египет,

15 f където остана до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: „От Египет повиках Сина Си.“

Избиването на младенците

16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, разяри се много и прати да погубят всички момченца във Витлеем и във всичките му околности, на две години и по-малки, според времето, което внимателно беше разучил от мъдреците.

17 g Тогава се изпълни изреченото от пророк Йеремия, който казва: 18 „Глас се чу в Рама,
плач и голямо ридание;
Рахил оплакваше децата си
и не искаше да се утеши, защото ги няма вече.

Завръщането от Египет

( Марк 1:9 ; Лука 2:39 , 40 )

19 А като умря Ирод, ето, ангел от Господа се яви насън на Йосиф в Египет и каза:

20 Стани, вземи Детето и майка Му и иди в Израилевата земя; защото измряха онези, които искаха живота на Детето.

21 И така, той стана, взе Детето и майка Му и дойде в Израилевата земя.

22 h Но като чу, че над Юдея царувал Архелай, на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там; и предупреден от Бога насън, се оттегли в Галилейските околии,

23 i дойде и се засели в един град, наречен Назарет; за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назорей.
Copyright information for BulProtRev