Matthew 20:17-19

Трето предсказание за страданията и възкресението

( Марк 10:32-34 ; Лука 18:31-34 )

17 a И когато Исус отиваше към Йерусалим, взе само дванадесетте ученици и по пътя им каза:

18 b Ето, изкачваме се към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците; и те ще Го осъдят на смърт

19 c и ще го предадат на езичниците, за да Му се подиграват, да Го бият и да Го разпънат; и на третия ден ще бъде възкресен.
Copyright information for BulProtRev