Matthew 20:29

Изцеляване на двама слепци в Йерихон

( Марк 10:46-52 ; Лука 18:35-43 )

29 a И като излизаха от Йерихон, голямо множество вървеше след Него.
Copyright information for BulProtRev