Matthew 21:1

Влизането на Исус Христос в Йерусалим

( Марк 11:1-11 ; Лука 19:28-40 ; Йоан 12:12-19 )

1 a И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза:
Copyright information for BulProtRev