Matthew 21:12

Изгонването на търговците от храма

( Марк 11:15-19 ; Лука 19:45-48 ; Йоан 2:13-17 )

12 a И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите, и им каза:
Copyright information for BulProtRev