Matthew 21:12-17

Изгонването на търговците от храма

( Марк 11:15-19 ; Лука 19:45-48 ; Йоан 2:13-17 )

12 a И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна масите на обменителите на пари и столовете на онези, които продаваха гълъбите, и им каза:

13 b Писано е: „Домът Ми ще се нарече молитвен дом“ , а вие го правите разбойнически вертеп.

14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.

15 А главните свещеници и книжниците, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син!, възнегодуваха и Му казаха:

16 c Чуваш ли какво казват тези? А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи : „От устата на младенци и кърмачетата
приготвил си хвала“?

17 d И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.
Copyright information for BulProtRev