Matthew 21:23

За властта на Исус Христос

( Марк 11:27-33 ; Лука 20:1-8 )

23 a И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?
Copyright information for BulProtRev