Matthew 21:33

Притча за злите земеделци

( Марк 12:1-12 ; Лука 20:9-19 )

33 a Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.
Copyright information for BulProtRev