Matthew 22:23

За възкресението на мъртвите

( Марк 12:18-27 ; Лука 20:27-40 )

23 a В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха:
Copyright information for BulProtRev