Matthew 24:45-51

45 a И така, кой тогава е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна навреме?

46 b Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така.

47 c Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

48 Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: Господарят ми се забави,

49 и той почне да бие съслужителите си и да яде и пие с пияниците,

50 господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае,

51 d и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
Copyright information for BulProtRev