Matthew 26:14

Предателството на Юда

( Марк 14:10-11 ; Лука 22:3-6 )

14 a Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза:
Copyright information for BulProtRev