Matthew 26:17-30

Тайната вечеря

( Марк 14:12-26 ; Лука 22:7-23 )

17 a А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?

18 Той каза: Идете в града при еди-кого си и му кажете: Учителят казва: Времето Ми е близо, у тебе ще празнувам Пасхата с учениците Си.

19 И учениците направиха, както им заръча Исус, и приготвиха Пасхата.

20 b И когато се свечери, Той седна на трапезата с дванадесетте ученика.

21 И докато ядяха, каза: Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

22 А те, много наскърбени, започнаха всички един по един да Му казват: Да не съм аз, Господи?

23 c Той отговори: Който натопи ръката си заедно с Мене в блюдото, той ще Ме предаде.

24 d Човешкият Син отива, както е писано за Него; но горко на този човек, чрез когото Човешкият Син ще бъде предаден! Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил.

25 А Юда, който Го предаде, попита: Да не съм аз, Учителю? Исус му отвърна: Ти каза.

26 e И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като го даваше на учениците, каза: Вземете, яжте – това е Моето тяло.

27 f Взе и чашата и като благодари на Бога , даде им и каза: Пийте от нея всички!

28 g Защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за прощаване на греховете.

29 h Но казвам ви, че отсега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Своя Отец.

30 i И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм.
Copyright information for BulProtRev