Matthew 26:31

Исус предсказва отричането на Петър

( Марк 14:27-31 ; Лука 22:31-34 ; Йоан 13:36-38 )

31 a Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради Мене тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира; и овцете на стадото ще се разпръснат.“
Copyright information for BulProtRev