Matthew 26:6-13

Помазването на Исус Христос във Витания

( Марк 14:3-9 ; Йоан 12:1-8 )

6 a А когато Исус беше във Витания, в къщата на Симон Прокажения,

7 b до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата Му, докато Той седеше на трапезата.

8 c А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: Защо се прахоса това?

9 Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите.

10 Като забеляза това, Исус им каза: Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши добро дело за Мене.

11 d Защото сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не винаги съм между вас .

12 Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, направи го, за да Ме приготви за погребение.

13 Истина ви казвам: Където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя направи.
Copyright information for BulProtRev