Matthew 26:64

64 a Исус му отговори: Ти каза. Но казвам ви, отсега нататък ще видите Човешкия Син, седящ отдясно на Всесилния
26:64 От гр. Силата.
и идващ на небесните облаци.
Copyright information for BulProtRev