Matthew 27:1-2

Исус пред Пилат

( Марк 15:1 ; Лука 23:1-2 ; Йоан 18:28-32 )

1 a А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се събраха на съвет и решиха да убият Исус.

2 b И като Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилат.
Copyright information for BulProtRev