Matthew 28:1

Възкресението на Исус Христос

( Марк 16:1-8 ; Лука 24:1-12 ; Йоан 20:1-10 )

1 a А като мина съботата, на разсъмване в първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба.
Copyright information for BulProtRev