Matthew 28:16

Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му

16 a А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.
Copyright information for BulProtRev