Matthew 28:16-20

Заветът на възкръсналия Исус Христос към учениците Му

16 a А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.

17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.

18 b Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.

19 c И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух,

20 d като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.
Copyright information for BulProtRev