Matthew 4:1-11

Изкушението в пустинята

( Марк 1:12-13 ; Лука 4:1-13 )

1 a Тогава Исус бе отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божий Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

4 b А Той отговори: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

5 c Тогава дяволът Го заведе в святия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:

6 d Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за Теб;
и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о̀ камък крака Си.“

7 e Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“

8 Пак Го заведе дяволът на една много висока планина, показа Му всички царства на света и тяхната слава и Му каза:

9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

10 f Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.“

11 g Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.
Copyright information for BulProtRev