Matthew 4:18-22

Призоваването на галилейските рибари

( Марк 1:16-20 ; Лука 5:1-11 )

18 a И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.

19 b Той им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.

20 c И те веднага оставиха мрежите и тръгнаха след Него.

21 d И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.

22 И те начаса оставиха лодката и баща си и тръгнаха след Него.
Copyright information for BulProtRev