Matthew 5

ПРОПОВЕДТА НА ПЛАНИНАТА

( 5:1—7:29 )

( Лука 6:20-49 )

Блаженствата

( Лука 6:20-23 )

1 a А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.

2И като отвори устата Си, поучаваше ги, като казваше:

3 b Блажени бедните
5:3 От гр. които не притежават нищо.
по дух, защото е тяхно небесното царство.

4 d Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.

5 e Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

6 f Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

7 g Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.

8 h Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.

10 i Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

11 j Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене;

12 k радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

Сол и светлина за света

13 l Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.

14 m Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.

15 n И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са в къщи.

16 o Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Исус Христос и законът

17 p Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.

18 q Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота
5:18 Най-ситната буква в еврейската азбука.
, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

19 s И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците , той ще се нарече велик в небесното царство.

20 t Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.

21 u Чули сте, че е било казано на древните: „Не убивай; и който убие, ще бъде виновен пред съда.“

22 v А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си „празноглавецо“
5:22 Букв. рака – силно обидна дума.
, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: „бунтовни безумецо“, ще бъде виновен за огнения пъкъл.

23 x И така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб,

24 y остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си.

25 z Бързай да се сдобриш с противника си, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница.

26Истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.

27 aa Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“

28 ab Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.

29 ac Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.

30И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

31 ad Още е било казано: „Който напусне жена си, нека даде разводно писмо.“

32 ae А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.

33 af Чули сте още, че е било казано на древните: „Не нарушавай клетвата си, но изпълнявай клетвите си пред Господа.“

34 ag Но Аз ви казвам: Изобщо да не се кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;

35 ah нито в земята, защото е Негово подножие; нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар.

36 Нито в главата си да се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен.

37 ai Но говорът ви да бъде: Да, да! Не, не! А каквото е повече от това, е от лукавия.

38 aj Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб.“

39 ak А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те удари някой по дясната буза, обърни му и другата.

40На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха.

41 al Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.

42 am Дай на този, който проси от теб; и не се отвръщай от онзи, който ти иска на заем.

43 an Чули сте, че е било казано: „Обичай ближния си, а мрази неприятеля си.“

44 ao Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,

45 ap за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.

46 aq Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?

47И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?

48 ar И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
Copyright information for BulProtRev