Matthew 7

Да не осъждаме ближния

( Лука 6:37-42 )

1 a Не съдете, за да не бъдете съдени.

2 b Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.

3 c И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око?

4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?

За молитвата

( Лука 11:9-13 )

5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.

6 d Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.

7 e Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори;

8 f защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който хлопа, ще се отвори.

9 g Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък

10 или ако поиска риба, ще му даде змия?

11 h И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече вашият Отец, Който е на небесата, ще даде добри неща на тези, които искат от Него!

12 i И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Двата пътя

( Лука 13:24 )

13 j Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях.

14 Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират.

Предпазване от лъжеучители

( Лука 6:43-44 )

15 k Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

16 l По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?

17 m Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.

18 Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове.

19 n Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън.

20 И така, по плодовете им ще ги познаете.

Опасност от лъжливо изповядване

( Лука 13:25-27 )

21 o Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата.

22 p В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твое име? И не правехме ли много чудеса
7:22 От гр. мощни дела.
в Твое име?

23 r Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие.

24 s И така, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара.

25 И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.

26 И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък.

27 И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща; и тя падна и падането беше голямо.

28 t И когато Исус свърши тези думи, народът се чудеше на учението Му;

29 u защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като техните книжници.
Copyright information for BulProtRev